CLASSIC BATTERY är ett svensktillverkat batteri av högsta kvalité. Speciellt framtaget för att på ett tidstypiskt sätt passa in i motorrummet på din gammelbil.

GARANTI

Om felaktighet uppstår inom 18 månader från försäljningsdagen och detta beror på fabrikations eller materialfel, repareras eller ersätts batteriet kostnadsfritt. Åtagandet gäller från och med inköpsdagen. Inköpskvitto gäller som garanti.

Typbeteckning Längd Bredd Höjd Volt AH Syra Pris Bild
09 LL 65 188 170 191 6 65 2,7 995  
1 LLB 78 216 171 188 6 78 3,1 890  
1 M 85 229 175 219 6 100 3,3 980
2 H 120 263 178 236 6 120 4,1 1220  
2 EO 120 490 102 227 6 120 3,1 1590
3 H 152 / op 299 174 238 6 152 5,7 1330  
4 H 160 / op 329 175 238 6 160 5,2 1430  
7 H 190 394 175 246 6 190      
                 
12 FB 45 / sp 220 136 204 12 45 2,8 1120  
108 fob 56 /sp 324 139 203 12 56 4,2 1650  
107 GM 60 /op 260 175 225 12 60 4,9 1100
108 M 65 /op 310 175 220 12 70 5,3 1420  
108 E 65 / op 485 111 223 12 70 5,1 1550
12 C 135 360 253 238 12 135      
13 C 152 /op 519 197 240 12 152      
14 C 160 335 346 240 12 160   1880  
                 
MC 90 90 90 160 6        
MC 120 120 120 160 6